Glemt passord

Ansatte i Bane NOR

Ansatte i Bane NOR logger seg inn med sitt vanlige brukernavn og passord.
Hvis du får feilmeldingen «Ugyldig brukernavn eller passord» når du prøver å logge inn, anbefaler vi at du skifter passord på vanlig måte.
Dette gjøres enten via Ctrl + Alt + Delete og «Endre passord» på en av Bane NORs PC-er, eller via «Alternativer»-menyen på https://outlook.office.com/mail).
Passordet til FIDO vil da oppdateres samtidig. Ta kontakt med brukerstøtte på 22 57 58 00, tastevalg 1, hvis du fortsatt har problemer med å logge inn.

Ansatte i Vygruppen, Vy Gjøvikbanen og Flytoget

Ansatte i Vygruppen, Vy Gjøvikbanen og Flytoget logger seg inn med sine egne brukernavn og passord som brukes på resten av systemene i selskapene.
Ta kontakt med intern brukerstøtte hvis det oppstår problemer med innloggingen.

Ansatte i øvrige jernbaneforetak og hos eksterne entreprenører

  1. Har du opprettet brukeren din selv via selvregistreringsløsningen kan du selv endre passord ved å gå inn her:
    https://iam.banenor.no/iam/im/jbv_pub/ui7/index.jsp?task.tag=JBVForgottenPasswordResetWithPINCode.
    Du trenger da PIN-koden som du selv registrerte da du opprettet brukeren din.
  2. Hvis du ikke husker brukernavnet ditt eller ikke har PIN-koden, ta kontakt med brukerstøtte på tlf. 22 57 58 00, tastevalg 2.